lékaři:

MUDr. JANČO Martin

  • LF UP Olomouc – katedra všeobecné medicíny 1988-1994
  • atestace z ortopedie I.stupně – 1997
  • atestace z ortopedie II.stupně – 2003
  • kurz USG vyšetření dětských kyčlí
  • kurz USG vyšetření ramenního kloubu

MUDr. HRIC Richard

sestry:

Daňková Petra

Bc.Dodková Věra

  • 1998 – specializace v oboru – Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče – Institut dalšího vzdělávání nelékařských pracovníků, Brno
  • 2013 – bakalářské studium – obor všeobecná sestra – státní zkouška -Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Michnová Slávka

Novákova Jana

  • gynekologické oddělení, Nemocnice Šumperk
  • chirurgické oddělení , Nemocnice Jeseník
  • všeobecná sestra v ordinaci praktického lékaře

Tomanová Irena