Od září 2010 provádím léčbu krevní plasmou u některých diagnóz v ambulanci v Jeseníku a od roku 2017 už i v Krnově.

Metoda spočívá v aplikaci pacientovy vlastní krevní plazmy, obohacené o krevní destičky s jejich růstovými faktory a dalšími působky, které se účastní reparačních procesů. Tímto se docílí rychlejšího hojení postižených šlach, vazů, svalů a jejich úponů. Dále se tato metoda používá i  k regeneraci a stabilizaci postižené kloubní chrupavky a zpomalení procesu arthrosy.

Jedná se o léčbu látkou tělu vlastní (bez možnosti alergické reakce), s minimem komplikací či nežádoucích účinků za předpokladu dodržení standardních terapeutických podmínek. Efekt léčby je lepší než u dnes obvykle používaných chondroprotektiv.

V naší ordinaci používáme metodu, kdy odebereme asi 15-20ml krve ze žíly pacienta do speciální zkumavky, tato se vloží do centrifugy, kde dochází k odstředění krevní plazmy s obsahem krevních destiček a růstových faktorů od červených a bílých krvinek, plazma je nasáta uzavřeným systémem a za aseptických kautel ihned aplikována na postižené místo. Systém je uzavřený, prakticky bez možnosti kontaminace.

Velkou výhodou je, že výkon se provádí v jedné době a je poměrně rychlý, tj. odběr, zpracování a aplikace zahrnují celkem  20 minut. Pacient proto nemusí docházet jednou k odběru a podruhé, po zpracování, k aplikaci.

Inidikací je řada, pravidla se dle doporučení různých studií liší.
 

ZÁKLADNÍ INDIKACE a průměrný počet použitých injekcí

Aplikace zpravidla v týdenních intervalech:

 1. ARTRÓZA VELKÝCH KLOUBŮ: 3-5 x (ideálně v návaznosti na artroskopii – mikrofraktury, shaving)
  – týká se I.-II./III.st. artrózy dle RTG, u III./IV. a IV.st. jsou možnosti léčby velmi limitované
 2. TENISOVÝ resp. GOLFOVÝ LOKET: 1 – 3x
 3. BOLESTI ACHILLOVY ŠLACHY – enthezopatie (úponové bolesti) či tendinoza (chronický zánět a hmatné zduření): 1 – 3x
 4. BOLESTI PAT – plant. Fasciitis: 1 – 3x
 5. PORANĚNÍ SVALŮ RAMENE NEBO po úrazu či sešití rotátorů: 1 – 3x
 6. NATRŽENÉ SVALY (parc. ruptury svalů): 1 – 3x
 7. PODVRTNUTÍ KLOUBŮ A NATAŽENÍ VAZŮ – distorze – zejména koleno a hlezno:  1 – 2x
 8. Po rekonstrukci PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU: 1 – 5x v závislosti na stupni poškozní chrupavek a ostatních struktur – při prvním převazu
 9. Po SEŠITÍ MENISKU: 1 – 5x v závislosti na stupni poškozní chrupavek a ostatních struktur – při prvním převazu 
 10. Další – SKOKANSKÉ KOLENO, POŠKOZENÍ AC KLOUBU, PO OPERAČNÍ STABILIZACI RAMENE: jednorázově (event. 1-3x) 

Klinické vyšetření a vyšetření zobrazovacími technikami, které je nezbytné před léčbou plasmou PRP růstovými faktory aktivované krevní plazmy, je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Cena za přípravu jedné injekce 1100,-Kč (běžná cena se pohybuje v rozmezí 3000-5000,-Kč)

V celé EU tato léčba NENÍ hrazena ze zdravotního pojištění.